سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
نسبت دادن گناه [به دوست]، پیک جدایی است . [امام علی علیه السلام]